DONATORI I SPONZORI

Dah Teatar Centar za pozorišna istraživanja se zahvaljuje institucijama, organizacijama i pojedincima za podršku u realizaciji programa i adaptaciji prostora!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAH Teatar se posebno zahvaljuje sledećim pojedincima:

Ellen Stewart founder of La Mama
Dennise Barnett
Paul Ackman
Katherine Pedersen Blanchard
David Diamond
John Gould
Maja Gašpar
Violeta Luna
Madeleine Hallberg
Helen Varley Jamieson
Tina Milo Milivojević
Nevena Nikolić
Janet Rodgers
Jelena Gašić
Lyn Cable
Ned Cable
Amy Sarno
Dajana Mehdin
Sanja Gašpar
Giovanni Campus
Nadežda i Dušan Drakulić
Milan Popović
Miroslav Popović
Ana Milutinović
Drago Dominiković
Uglješa Majdevac
Evgenija Eškina Kovačević
Shira Wolfe
Božana Plačkov
Ivana Milovanović
Gordana Milošević
Poslastičarnica “Mali Princ”
Auto prevoznik “Pale”
Milomir Dimitrijević
Marko Jojić
Ivan Nikolić
Aleksandra Jelić
Neša Paripović
Una Škandro
Donka Torov
Yolanda Rouiller Darbellay
Gail George
Marty Pottenger
Tijana Lehtikoski