DAH Teatar su osnovale rediteljke Dijana Milošević i Jadranka Anđelić 1991. godine, iz potrebe za eksperimentalnim, istraživačkim radom. Od samog osnivanja njima se pridružuje glumica Maja Mitić, da bi se tokom godina DAH Teatru pridružio veliki broj stalnih i povremenih saradnika .
Godine 1993. DAH Teatar prerasta u DAH Teatar Centar za pozorišna istraživanja, da bi 2017. godine postao DAH Teatar International.

Kada je 1991. godine počeo rat u Jugoslaviji DAH Teatar se suočio sa suštinskim pitanjima: Kakva je odgovornost i dužnost umetnika u mračnim vremenima u vreme nasilja i ljudske patnje?” U traganju za odgovorima, grupa prekida rad na započetom projektu “Darovi naših predaka” i posvećuje se pripremi nove predstave. Predstava “Ova vavilonska pometnja” bazirana na pesmama Bertolta Brehta, bila je prva izvedena predstava DAH Teatra. Antiratna predstava koju je DAH Teatar izvodio na otvorenom prostoru u centru Beograda, u vreme kada nije bilo dozvoljeno da se rat pominje.

“Početak rada DAH Teatra, njegov krik za stvaranjem, hronološki se poklopio sa raspadom bivše Jugoslavije i opštim razaranjem koje je potom usledilo. Pozorišne rediteljke Jadranka Anđelić i Dijana Milošević, zajedno sa glumicom Majom Mitić, rešile su da se destrukciji suprotstave kreacijom, da u raspadnutom svetu stvore živi teatarski mikrokosmos.”
– Dubravka Knežević (“Do poslednjeg daha”, SCENA br. 5/6, 1995)

Veliki pozorišni majstori su rekli da prvi koraci jedne teatarske grupe određuju njenu sudbinu. Prva predstava je sigurno odredila sudbinu DAH Teatra, oblikujući glavne postulate njegovog delovanja. Teme kroz koje DAH Teatar iskazuje svoju poetiku ostaju povezane sa odnosom pojedinca i društva i ulogom umetnika u “mračnim vremenima”.

Od 1993 do danas, Centar je organizovao i realizovao mnogo događaja kaošto su: specifične radionice (tehnikaLabana, Alexander tehnika, nasleđe Mage Magazinović, rad sa štulama, Butho, Suzuki tehnika i sl.), internacionalni festivali i susreti I gostovanja mnogih značajnih umetnika iz celog sveta (Odin Teatret – Denmark, Joshi Oida – Francuska/Japan, Shiro Daimon – Francuska/Japan, Sonia Kehler – Nemačka, Jill Greenghalgh – Velika Britanija, David Zinder – Izrael, Ron Jenkins – SAD, 7 Stages Theatre – SAD, Bond Steet Theatre – SAD, Anna Zubrzicky i Grzegorz Bral – Poljska, Stella Chiweshe – Zimbabve, Gennadi Bogdanov – Rusija, između ostalih).

Sve ovo vreme DAH Teatar gostuje širom Evrope, SAD, u Australiji i NovomZelandu i u Srbiji.
Takođe, Centar je namenjen i različitim organizacijama i udruženjima (neformalnim inicijativama, mrežama, asocijaciji ženskih inicijativa, mirovnim organizacijama, grupama sa posebnim potrebama, manjinskim grupama…) koje u saradnji sa nama mogu ostvarivati svoje programe.

2003. nakon 12 godina rada, DAH Teatar je dobio na korišćenje prostor u Marulićevoj ulici br. 8, u Beogradu, uz podršku i preporuke Ministarstva kulture Republike Srbije, Ministarstva prosvete Republike Srbije, Sekretarijata za kulturu grada Beograda i Gradskog sekretarijata za obrazovanje. 2015. DAH Teatar je dobio nalog od strane Grada Beograda da se iseli. Nakon nekoliko godina traženja novog prostora DAH Teatar je konačno našao svoj dom u KUD-u Abrašević uz finansijsku podršku firme Energoprojekt, nekoliko fondacija i mnogih pojedinaca.

2016. godine DAH Teatar je proslavio 25 godina postojanja i rada. Prva knjiga o DAH Teatru- “DAH Theatre – A Sourcebook” izašla je u izdanju Leksington Buks (Lexington Books) koju je uredio Denis Barne profesor drame i književnosti na Koi koledžu, Ajova. U knjizi su svoj dorpinos, tekstove o DAH Teatru dali eminentni umetnici iz celog sveta ali i iz Srbije, a predgovor je napisao Euđenio Barba, čuveni reditelj i osnivač Odin Teatra.

Danas, DAH Teatar predstavlja dinamičan umetnički kolektiv, čije jezgro čine rediteljka Dijana Milošević, glumica Ivana Milenović Popović i organizatorka/PR Nataša Novaković, koje dele umetničko-menadžmentske aspekte rada.