Moć pamćenja (2013)

Projekat se bavi post-traumatskim sećanjem, specifično – pamćenjem koje čuvaju članovi porodica, a koje se odnosi na nestale osobe iz njihove najbliže okoline. Najčešće, jedino što ostaje posle nestanka najdražih jeste pamćenje, koje se u različitim formama zadržava u onih koji su bili najbliži i na taj način ih spašavaju od potpunog zaborava.

Umetnost, posebno pozorišna umetnost je u stanju da zabeleži i ponovo oživi ta nastojanja, kroz živu reč i prisustvo na sceni. Na taj način, nit života se nastavlja i ni jedan život nije bio uzalud. Kreiranjem predstave koja se bazira na istraživanju smisla tog sećanja, cilj nam je da pomognemo porodicama koje su imale to teško iskustvo da ga transformišu u neku vrstu smisla sa kojim mogu dalje da nastave da žive, kao i da pomognemo proces suočavanja sa prošlošću na našim prostorima.

Ovaj projekat se odvijo u dva dela:
1. Istraživački proces
2. Rad na kreiranju muzičke instalacije i predstave “Prisustvo odsustva”, premijera predstave, gostovanje u zemlji i regionu tokom 2013.god.
3. Saradnji sa nemačkom trupom Teatar Labor na pozorišnoj instalaciji koja se bavi post-traumatskim sećanjem koje se odnosi na nestale osobe.

Proces rada na predstavi i muzičkoj instalaciji se zasnivao na, s jedne strane, prikupljanju dokumentarnog materijala kroz intervjue sa porodicama nestalih, istraživanje brojne dokumentacije i literature koja se odnosi na ovu temu, kao i na istraživanje mitova različitih naroda i kultura, koji se bave upravo prisustvom odsustva.

Ovaj projekat ima pozitivan efekat na celokupnu zajednicu kao korak napred u suočavanju s istorijskim činjenicama i istinom na način da daje na značaju onima koji su nekada bili deo te iste zajednice, ali se nažalost smatraju nestalima.

Kroz realizaciju pozorišne predstave i muzičke instalacije cilj nam je osnaživanje žena i njihovih porodica koji su prošli kroz traumu gubitka najbližih i potcrtavanje njihovih uloga u prevazilaženju traume, kao i da ponudimo teatar kao sredstvo za transformaciju teških sećanja i otvaranje dijaloga u procesu suočavanja sa prošlošću i izgradnji mira u regionu.

 

TEATAR I LJUDSKA PRAVA
30. novembar – 12. decembar

U okviru projekta „Moć pamćenja“ i obeležavanja Međunarodnog dana ljudskih prava DAH Teatar organizuje program „Teatar i ljudska prava“.

U okviru programa, u DAH Teatru (Marulićeva 8), održaće se:

Prezentacija pozorišne instalacije Teatra Labor (Nemačka) i DAH Teatra u okviru saradnje na projektu „Moć pamćenja“ (30. novembar);
Premijera predstave DAH Teatra „Prisustvo odsustva“ (5. i 6. decembar);
Regionalni susret žena i porodica nestalih u organizaciji DAH Teatra i Žena u Crnom (5. decembar);
Gostovanje predstave „Prisustvo odsustva“ u Međunarodnom Centru za Djecu i Mlade, Grbavica 10. decembra povodom obeležavanja Međunarodnog dana ljudskih prava i 12. decembra u Srebrenici u Bosni i Hercegovini.

PROGRAM DEŠAVANJA U DAH TEATRU CENTRU ZA POZORIŠNA ISTRAŽIVANJA, MARULIĆEVA 8

30. novembar u 20h – Pozorišna instalacija – DAH Teatar i Teatar Labor (Nemačka)
DAH Teatar u saradnji sa nemačkom trupom Teatar Labor u okviru projekta „Moć pamćenja“ prikazuje pozorišnu instalaciju koja se bavi post-traumatskim sećanjem koje se odnosi na nestale osobe.

5. decembar – Regionalni susret žena iz Srbije i regiona – DAH Teatar i Žene u crnom
u 15.30h – Razgovor
DAH Teatar u saradnji sa Ženama u crnom organizuje Regionalni susret žena iz Srbije i regiona. U okviru susreta biće održani razgovori na teme „Kako čuvamo sećanje?“ „Kako prekinuti tišinu o nestalima?“ „Snaga ženske solidarnosti“ i „Umetnost i aktivizam“ tokom kojih će se takođe raspravljati i o ulozi državnih vlasti, međunarodnih institucija i civilnog društva u rešavanju pitanja nestalih osoba, kao i kakav uticaj ima rešavanje ovih slučajeva na postkonfliktna društva i zemlje u kojima je na taj način došlo do teškog kršenja ljudskih prava.

u 17h – Projekcije dokumentarnih filmova
Projekcije dokumentarnih filmova o iskustvima ženskih grupa i mreža u vezi sa nasiljem nad ženama, borbom žena za mir i pravdu, feminističkim pristupom pravdi.

„Zajednički snovi“ (15 minuta)
„Femicid u Huarezu“ (12 minuta)
„Vrt ispunjen ženskim nadama“ (32 minuta)
„Žene koje ne zaboravljamo“ (4 minuta)
„Ostavili su trag u nama – Nikada nećemo zaboraviti genocid u Srebrenici“ (11 minuta)

Ovim aktivnostima se želi ukazati na važnu ulogu koju imaju žene u čuvanju sećanja i nastavljanju života u zajednicama koje su prošle kroz traumatična iskustva. Takođe se želi kreirati situacija u kojoj bi se srele žene , iz različitih delova našeg regiona sa istim teškim iskustvom, gde bi u sigurnom okruženju i u kontekstu koji im to omogućava mogle da podele svoje iskustvo a posebno čuju tuđe, shvate da nisu usamljene u svom bolu i sa svojim pričama prekinu svoju izolaciju i otvore se ka kontaktu sa drugima i komunikaciji i na taj način se osnaže da mogu da nastave sa svojim životima i aktivnostima u svojoj zajednici. Još jedan važan cilj susreta je podizanje svesti javnosti o pitanjima osoba nestalih tokom oružanih sukoba i o kršenju ljudskih prava, u našem regionu ali i u svetu.

u 20h – Premijera predstave DAH Teatra „Prisustvo odsustva”
Predstava “Prisustvo odsustva” se bavi temama: Kako napraviti mesto sećanja? Šta je to što može da zabeleži odsustvo? Kako ne ponavljati užas koji se dogodio, već napraviti nešto što omogućava životu da se odvija dalje, na zdravijem nivou.

Režija i dramaturgija: Dijana Milošević
Igraju: Sanja Krsmanović Tasić i Maja Vujović
Violina i kompozicija za violinu: Nemanja Ajdačić
Muzika: Jugoslav Hadžić
Scenografija: Neša Paripović

6. decembar u 20h – Premijera predstave DAH Teatra „Prisustvo odsustva”

 

Realizaciju projekta „Moć pamćenja“ podržali su:

 

Realizaciju pozorišne instalacije, saradnje  Teatra  Labor  i  DAH Teatra, podržala je Robert Bosch fondacija.
Gostovanje predstave „Prisustvo odsustva“ u Međunarodnom Centru za Djecu i Mlade, Grbavica u Bosni i Hercegovini podržano je od strane organizacija Western Balkan Regional Program, Justice and Civil Society Initiatives (JCSI), i International Commission on Missing Persons (ICMP).