PROGRAMI ZA MLADE

Dah Teatar – Centar za pozorišna istraživanja poklanja veliku pažnju pedagoškom aspektu rada u nastojanju da pruži mladim umetnicima polaznu tačku za njihove dalje usavršavanje u savremenom teatru.

Rad sa mladima se organizuje po potrebi i na zahtev određenih grupa.
U programa za decu i mlade nastala je predstava – BOLJE OD IGRE

Igraju: učenici V i VII razreda osnovne škole “Kralj Petar II Karađorđević”
Video i zvuk: Jugoslav Hadžić
Režija: Maja Mitić
Po tekstu: Biljane Lazarevski

21. marta 2009. povodom dana OŠ “Kralj Petar II Karađorđević” premijerno je izvedena je predstava “BOLJE OD IGRE” u režiji Maje Mitić.

Predstava “Bolje od igre” nastala je kao rezultat saradnje Dah Teatra sa učenicima V i VII razreda OŠ “Kralj Petar II Karađorđević”.
Od septembra 2008. do marta 2009. dva puta nedeljno održavale su se radionice za učenike škole I učesnike predstave koje su vodili Jugoslav Hadžić i Ivana Milenović.

15. decembra 2008. izveden je PROCES U NASTAJANJU ove predstave.
30. marta 2009. repriza predstave za niže razrede škole.
Planovi: igranje predstave na gradskom takmičenju Beograda kao i igranje za više razrede ove škole.

15. aprila 2009. NU “Božidar Adžija” u saradnji sa Skupštinom opštine Vračar i Fondom za talentovanu decu Vračara, organizovao takmičenje nadarene dece osnovnih škola sa Vračara na kome je predstava “Bolje od igre” dobila SPECIJALNU NAGRADU za moderan stvaralački pristup, kreativnost i ukupni nastup!