Rekli su:

“DAH Teatar je jedna od najuspešnijih i najinovativnijih pozorišnih trupa u savremenoj istoriji. Šta čini DAH tako izuzetnim? Njihova strast i inovativnost prevazilazi mnogo više od čistog performansa.“
– Denis Barnet, profesor drame i pozorišta, Koi koledž SAD (DAH Theatre: A Sourcebook, 2016)

“DAH Teatar je jedna od najatraktivnijih i najuticajnijih savremenih trupa na Balkanu”
– Vesela Warner (DAH Theatre: A Sourcebook, 2016)

„Gledao sam njihove predstave koje slave život. Meditiram o hrabrosti, dostojanstvu, istrajnosti, umetničkoj finoći i tamnoj materiji koja prelazi granice umetnosti.(…)One su bile i još uvek su leptiri. Kao misteriju, posmatram ih kako sanjaju, kako, odlepršavši kroz prozor, lete pravo u Istoriju.“
– Euđenio Barba, reditelj ODIN Teatra (DAH Theatre: A Sourcebook, 2016)

DAH Teatar (baziran u Beogradu) je nezavisna, profesionalna, savremena pozorišna trupa (umetnički kolektiv) koji koristeći tehnike savremenog teatra stvara angažovanu umetnost sa namerom da utiče na pozitivan razvoj društva i globalno i lokalno. Rad DAH Teatra temelji se na divajzing  (devising) pozorišnoj formi (metodologiji), a predstave i projekti su rezultat dugotrajnog procesa. Polazeći od teme, radeći na raskrsnici između pozorišta, plesa i vizuelne umetnosti DAH Teatar stvara predstave sa vizijom o kreiranju nenasilnog i tolerantnog društva.

Rad Dah Teatra okrenut je ka neprestanoj razmeni znanja, iskustva i ideja među umetnicima i učesnicima iz različitih pozorišnih i nacionalnih tradicija. Centar stvara uslove za usavršavanje reditelja, glumaca i ostalih umetnika u svim pozorišnim oblastima. Centar poklanja pažnju edukaciji mladih ljudi u pravcu savremenog pozorišnog izraza i upoznaje ih sa ostalim granama umetnosti.

Misija DAH Teatra je da, kroz posvećen timski rad, kreira smelu pozorišnu umetnost, koja provocira, inspiriše i podstiče ličnu i društvenu transformaciju.

Programi DAH Teatra podrazumevaju kreaciju i produkciju dela iz oblasti scenske umetnosti visokog umetničkog kvaliteta, edukativne programe sa ciljem obrazovanja i afirmacije mladih umetnika, internacionalnu saradnju i razmenu sa umetnicima iz celog sveta i saradnju sa posebnim grupama u lokalnoj zajednici kao što su aktivističke grupe iz oblasti ljudskih prava, feminističke grupe, ili ranjive grupe u našem društvu.

“U savremenom svetu, destrukciji i nasilju može se suprotstaviti stvaranje smisla”  moto je DAH Teatra.

Centar ima za cilj da postane mesto susreta umetnika, menadžera kulture, stručnjaka, različitih organizacija i inicijativa i publike svih uzrasta – iz regiona i lokalne sredine kroz:

– međusobnu saradnju i zajedničke projekte
– gostovanja u Regionu
– razmenu iskustva među mladim ljudima iz naše zemlje i zemalja regiona kroz zajednički rad
– stvaranje modernog edukativnog centra za savremene umetnosti i menadžment koji daje mogućnosti
– raktičnog rada na konkretnim projektima

Naš cilj je takođe da stvorimo mesto koje će biti snažna podrška našim učesnicama, učesnicima i publici u suočavanju sa problemima društva koje je u tranziciji.

DAH Teatar Centar za pozorišna istraživanja je aktivan u više asocijacija i pozorišnih mreža:

  • Assitej – Internacionalna pozorišna mreža za mlade
  • CEDEUM – Centar za dramu u edukaciji i umetnosti
  • European OFF Network
  • IDEA – Međunarodna asocijacija za dramu/pozorište i obrazovanje
  • ITI – Institut internacionalnog teatra
  • Nezavisna kulturna scena Srbije
  • Teatar bez granica – Internacionalna mreža pozorišta
  • Projekat Magdalena – Internacionalna mreža žena u teatru
  • EURORESO – Internacionalna asocijacija za nauku i obrazovanje