DAROVI NAŠIH PREDAKA

Predstava Darovi naših predaka inspirisana je magičnim svetom u delu Momčila Nastasijevića i plod je dugotrajnog rada na sintezi teatarskog izraza sa korenima naše kulturne posebnosti.

Igraju
:
Maja Mitić
Mirela Pavlović
Varja Đukić
Petar Rajković
Glas: Milan Sivčev
Režija:
Jadranka Anđelić i Dijana Milošević
Kostimi:
Boris Čakširan
Scena i zvuk: DAH TEATAR
Muzički saradnik: Ljubica Vrsajkov
Dramaturg: Zoran Lazović


"Prestava Darovi naših predaka, inspirisana "magičnim svetom u delu Momčila Nastasijevića", virtuozno sintetiše "savremeni teatarski izraz sa korenima naše kulturne posebnosti" i uspešno nastavlja dalje. Ispunjenjem "stvarnog" ambijenta pokretom, zvukom, bojom, tamom i svetlom, određenjem posvećenog mesta pozorišta u kome je svaki predmet dragoceni činilac neotuđive zbilje, postvarenjem okruženja koje jeste Teatar, lako se rastvara središte Nastasijevićeve ne-Stvarnosti, otvaraju ponori Tamnog vilajeta."
Zoran R. Popović
(Književna reč, 25.9.1992)

"U predstavi DAH TEATRA, dakle, želi se ostvariti susret sa magijom prelivenog Nastasijevićevog misticizma i savremenog teatarskog izraza koji se zasniva na ovladavanju različitim glumačkim tehnikama. Predstava Darovi naših predaka ne poseduje čvrstu tekstualnu osnovu, ona počiva na nekoj vrsti libreta u kome gledalac može da prepozna karakteristike pojedinih Nastasijevićevih proznih junaka ili pak odnose koji postoje između njih.
A u ovako zamišljenom pozorištu koje insistira na razlikovanju teatarskih konvencija, njihova predanost poslu lišena je uobičajenih glumačkih formula."
Radomir Putnik
(Politika, 1.2.1993)

 

 

   
Dah Teatar - Centar za pozorišna istraživanja

 

english kontakt i kako do nas o nama predstave radionice predavanja internacionalna skola gostovanja mreza i saradnja festivali i susreti programi za mlade demonstracije rada partneri unutar laboratorije projekti