Festival posvećujemo glumcu Torgeru Vetalu (Torgeir Wethal)

Festival i konferencija
povodom 20 godina postojanja Dah Teatra
od 11. do 18. juna 2011.

Program festivala

DAH Teatar je jedina profesionalna pozorišna trupa kod nas koja traje 19 godina. Juna 2011. DAH Teatar slavi značajni jubilej – 20 godina postojanja i rada. Iz potrebe da proširi svoje aktivnosti i deluje i nacionalno i internacionalno Dah Teatar proširuje svoje delovanje formirajući DAH Teatar Centar za pozorišna istraživanja. Tokom dve decenije svog postojanja unutar Centra realizovan je veliki broj projekata, predstava, gostovanja, festivala, radionica. DAH Teatar sa svojim predstavama i aktivnostima gostuje širom sveta, a takođe i predstavlja najznačajnije umetnike i teoretičare iz oblasti izvođačkih umetnosti. Usled političkih okolnosti u našoj zemlji Dah Teatar do 2000. godine nije bio podržan od zvaničnih institucija, da bi sa promenama 2000. došlo i do podržavanja aktivnosti DAH Teatra od strane Gradskog Sekretarijata za kulturu grada Beograda i Ministarstva Kulture Republike Srbije, što je bio i još uvek jeste dodatni stimulans našem radu.

U našoj kulturi, gde najveći problem predstavlja kontinuitet i trajanje, smatramo da je od izuzetnog značaja pokazati da određeni kulturni koncept, tj. umetnička organizacija mogu da traju i da svojim radom inspirišu nove generacije.
„Prenošenje plamena“ – festival i konferencija predstavljaju projekat koji će i na simboličan i na vrlo konkretan način potvrditi važnost trajanja jedne umetničke pojave u našoj kulturi i utvrditi nas još jednom na kulturnoj mapi sveta.

“Prenošenje plamena” je projekat koji se sastoji od festivala i konferencije, čije su teme predavanje znanja u oblasti pozorišne umetnosti, susret generacija, važnost trajanja i kontinuiteta u kulturi jedne zemlje kao i kako znanje u ovoj umetnosti, koja postoji samo u trenutku dok se izvodi, može da bude zabeleženo, preneto drugome i sačuvano za budućnost.

Pozvani gostujući umetnici predstavljaju najznačajnije umetnike iz generacije velikih pozorišnih mastera našeg vremena: Euđenio Barba (Eugenio Barba) i Odin Teatret (Danska), Piter Šuman (Peter Schumann) i Bread & Puppet Theatre (SAD), Džil Grinhalš (Jill Greenghalgh) (Vels), Rena Mirecka (Poljska), Genadi Bogdanov (Gennady Bogdanov) (Rusija). Ovo su umetnici i trupe koji su obeležili XX vek svojim umetničkim radom i čije delovanje još uvek traje i u XXI veku. Neke od njih smo imali prilike da vidimo i na BITEF-u, što predstavlja značajnu vezu između ovog festivala koji traje već nekoliko decenija i delovanja DAH Teatra.

Druga generacija pozvanih umetnika je generacija kojoj po radu i delovanju pripada i DAH Teatar. To su trupe i umetnici koji se svojim delovanjem nastavljaju na pozorišne „mastere“ i predstavljaju most između njih i generacija koje dolaze. Oni, takođe, predstavljaju značajnu pojavu na današnjoj svetskoj teatarskoj sceni i svojim inovativnim radom otvaraju nove mogućnosti u ovoj umetničkoj oblasti: Theaterlabor (Nemačka), Teatret OM (Danska), Secos y Mojados (Violeta Luna/Roberto Varea) (Meksiko/Argentina), Plavo pozorište (Srbija), Ister Teatar (Srbija), Voix Polyphoniques (Francuska), Tricklock Theatre (SAD), 7 Stages Theatre (SAD).

Treću generaciju predstavljaju umetnici i trupe koji na direktan ili indirektan način predstavljaju generaciju koja se nastavlja na našu, a koja je već prisutna na svetskoj teatarskoj sceni, generaciju otvorenoj za eksperiment i teatarski ekces: ArtSpot Productions (SAD), DNA Works (SAD), Prodigal Theatre (VB), Fragment Teatar (Švajcarska), Ansambl Miraž (Srbija).

Pored prezentacije predstava navedenih umetnika i trupa, drugi važan segment ovog festivala čini prateći program festivala:

Konverzacije – konverzacija između umetnika koji pripadaju generaciji pozorišnih “mastera” i naših vodećih umetnika i teoretičara.

Refleksije – okrugli stolovi i susreti između naših i stranih umetnika sa fokusom na prenošenje znanja u teatru.

Prezentacije – predstavljanje pozorišnih projekata koji se bave teatrom i društvenim pojavama: teatar i aktivizam, teatar i izgradnja mira, teatar i duhovne discipline, teatar i socijalne promene i td. U formi prezentacija, filmova, promocija knjiga, govoriće se o efektivnosti teatra u drugim oblastima.

Treći segment ovog susreta jesu radionice koju će voditi dva čuvena umetnika Genadi Bogdanov koji je direktni nastavljač tradicije Mejerholjda i Rena Mirecka koja je direktna nastavljačica tradicije Grotovskog.

Festival, konferencija, prezentacije i radionice
od 11. do 18. juna 2011.

Radionica Gennady Bogdanova
od 20. do 24. juna 2011. godine
od 10 do 14.30 časova

Radionica Rene Mirecke
od 20. do 25. juna 2011. godine
od 17 časova…

X Internacionalna škola Dah Teatra
za glumce i reditelje
od 27. juna do 8. jula 2011.

Festival pomogli:

 

 

Partneri:

 

 

 

Medijski sponzori: