NE/VIDLJIVI GRAD

Polazeći od činjenice da su naši gradovi, u svojoj dalekoj prošlosti, a pogotovo danas, multi-etnički gradovi, sa velikim brojem stanovnika različitog porekla i kutura i da je ta svest izbledela usled naleta kriza i ratova koji su stvarali multietničke tenzije, a ne razumevanje, kreirali smo projekat koji se bavi promocijom različitih etničkih kultura koje koegzistiraju danas.

Osnovni cilj projekta “Ne/Vidljivi grad” je da multietničku strukturu gradova u Srbiji i šire i bogatstvo različitih kultura učini vidljivijom. Da sve ono što se izgubilo ili postalo nevidljivo, a stvaralo se zajedničkim snagama ovog društva, koje je multinacionalno, i deo je naše kulture već vekovima, otkrijemo ponovo.

“Ne/vidljivi grad” se osvrće na pozitivne aspekte (naše) kulturne i nacionalne različitosti, istoriju naših gradova koju su stvarali mnogi narodi i u koju su utkali svoju kulturu, običaje i stvaralaštvo. Kroz predstave u autobusima gradskog prevoza, koje “pričaju” multietničku istoriju gradova, želimo da doprinesemo normalizaciji odnosa izmedju različitih etničkih zajednica, koje žive u Srbiji, ali i šire. Da doprinesemo razvoju jednog civilnog društva koje se zasniva na toleranciji.
Pozitivne reakcije publike i javnosti potvrdile su koliko je ovakva akcija bila potrebna gradjanima Srbije i ostalih zemalja u kojima smo igrali.

Na relaciji između Malog Bajmoka i Palića, dugoj 10 kilomatara, putnici su uz zvuke harmonike, violine, repa i bubnjeva prisustvovali pozorišnom spektaklu, koji nije poremetio ni skučeni prostor, ni zanošenje autobusa u krivini. Predstava je osmišljena kao putovanje kroz istoriju Subotice, a mnogi građani bili su oduševljeni onim što su čuli i naučili.
(BLIC Vojvodina – Biljana Vučković, 2008)

POGLEDAJTE: Dokumentarno-umetnički film o EU projektu “Ne/Vidljivi grad”

 

ISTORIJA PROJEKTA

Pilot projekat je nastao 2005. godine u Beogradu i sastojao se iz predstava koje su se odvijale u autobusu na liniji 26 i koje su “pričale” multietničku istoriju grada, okruglih stolova i niza aktivnosti.

Ne/Vidlji grad 2007/08
S obzirom na uspeh pilot projekta, DAH Teatar je 2007/08 proširio projekat na Srbiju (Novi Sad, Subotica, Inđija, Niš, Leskovac, Vranje).

2008. godine DAH Teatar je vrlo uspešno realizovao evropski pilot projekat “Ne/Vidljivi grad” u Norveškoj, te je u želji da doprinese normalizaciji odnosa različitih etničkih zajednica širom Evrope i da doprinese razvoju jednog civilnog društva koje se zasniva na toleranciji, realizovao projekat širom Evrope.

Ovaj projekat je 2009. godine dobio nagradu za najbolji projekat u oblasti socijalnih integracija od strane ERSTE Fondacije. Jedina nagrada ove vrste ima za cilj da oda priznanje i promoviše organizacije i projekte koji teže stvaranju stabilnog i pravednog društva koje uključuje osobe u nepovoljnom društvenom položaju i ugrožene grupe.

Projekat “Ne/Vidljivi grad” dat je kao primer kao jedan od najuspešnijih projekata interkulturalnog dijaloga u 2008. godini od strane Evropskog instituta za komparativna kulturna istraživanja (ERICarts).

2010. DAH Teatar je postao prva organizacija iz Srbije koja je postala nosilac projekta u okviru EU programa “Kultura 2007-13”.
Projekat je realizovan u četiri zemlje sa četiri partnera: Danska, Makedonija, Velika Britanija i Francuska (2011/12).
Ne/Vidljivi grad 2011/12

2014. godine projekat je realizovan na Sardiniji, Sasari u okviru festivala Đirovagando.

Godine 2015. proslavljanje 10 godina “Ne/Vidljivog grada” započeli smo u Novom Sadu gradu poznatom po bogatstvu različitih kultura i uticaja različitih etničkih manjina, zatim u u Inđiji i završili smo u Beogradu predstavom u autobusu na liniji 26, 10. decembra na Međunarodni dan ljudskih prava.

Sledeće godine, 2016, “Ne/Vidljivi Grad” je putovao u Norvešku na PIT Festival (Poršgrunski internacionalni festival) gde je u saradnji sa Grenlandfri Teatrom uspešno realizovao predstavu.
Takođe, u Beogradu smo odigrali niz predstava uz podršku Fondacije Jelena Šantić. Pored predstava, DAH Teatar je uspešno realizovao radionice sa decom iz osnovnih škola u Vinči i Vrčinu na temu tolerancije i ljudskih prava.

Smatramo da je ovaj projekat posebno važan sada, u svetlu skorašnjih incidenata gde su napadani pripadnici nacionalnih manjina. Napadači su često bili mladi ljudi, tako da je ovaj projekat posebno okrenut njima sa idejom da im se ponudi druga vrsta slike o našem društvu kao i mogućnost da zauzmu drugračije, konstruktivno mesto u njemu.