Prava za decu – Rights4Kids

 

Cilj projekta je da se podigne svest o pravima dece i mladih; da mlade iz osetljivih grupa približimo pozorištu tako što ćemo im omogućiti da učestvuju u razvoju pozorišnih predstava, ne samo kao publika, već i kao učesnici.

Konvencija o pravima deteta uspostavila je smernice kako bi objasnila šta je kršenje dečijih prava, pitanje koje je na žalost i dalje aktuelno u čitavom svetu. Neki važni zakoni su odobreni, ali i dalje neki ostaju previše opšti a mnogi se i dalje ne uvažavaju.

Pravo na obrazovanje, princip nediskriminacije, prema kome sva deca treba da imaju ista prava bez razlikovanja rase, pola, jezika i veroispovesti, borbe protiv eksploatacije dece i prava dece sa smetnjama u razvoju, i dalje su problem u našem modernom zapadnom društvu. Čak i ako se članovi Konvencije primenjuju na svu decu, postoje neke specifične grupe dece iz ugroženih ciljnih grupa čija se prava i dalje krše.

U Evropi, siromašni uslovi u kojima mnoga deca iz migrantskih porodiva žive, još više ugrožavaju njihova prava. Bez obzira što smo u odnosu na migrante, zemlja u kojoj su oni u tranzitu, oni često ostaju kod nas po nekoliko godina i takođe se dešava da su njihova prava ugrožena.Shodno tome, veoma je važno da deca saznaju svoja prava i prava svojih školskih prijatelja koji su „različiti“ jer dolaze iz različite kulture ili možda imaju neke invalidnosti ili socijalne probleme. Moraju da nauče da poštuju svačija prava, da prihvate drugoga i njihove razlike.

Jedno od prava spomenutih  u Konvenciji (član 31) jeste pravo na “udruživanje u širokom spektru kulturnih, umetničkih i drugih kreativnih aktivnosti”. U slučaju dece iz ovih ugroženih grupa ovo pravo se često krši jer je njihov pristup ovim aktivnostima veoma ograničen. S druge strane, pozorišta i kulturne organizacije imaju potrebu da razviju odnose sa lokalnom zajednicom koja ih okružuje (kao što je slučaj na primer nakon dolaska izbeglica).

Glavni ciljevi projekta

  1. Podstaknuti decu da razmisle o svojim pravima i razmene svoja iskustva i priče;
  2. Podići svest o Konvenciji o pravima dece;
  3. Promovisati razumevanje i svest o vrednosti umetnosti u obrazovnom procesu;
  4. Razvijanje sposobnosti ljudi koji rade u kulturi i kreativnom sektoru da koriste teatar i kulturu kako bi promovisali socijalno uključivanje dece;
  5. Podstaći decu koja žive u teškim uslovima učestvuju u razvoju pozorišne predstave ne samo kao publika već kao i ko-autori, samim tim razvijati njihovo samopoštovanje i kreativnost;

PARTNERI

Fondazione AIDA, Italy 

A.T.T.I. (Theatrical association), Italy

Aeroplio theater, Greece

Action Synergy, Greece

PEFORMALITA, Czech Republic

Network for Children’s Rights, Greece

and DAH Theatre, Serbia