Preskakači zida – Mauerspringer

Projekat potiče od ideje o “zidu” koji se smatra podelom u društvenom, političkom ali i individualnom smislu. Cilj je da se kroz umetnost savladaju zidovi, promoviše dijalog kroz kreativni i umetnički doživljaj, odabirajući ulicu kao mesto sukoba, susreta i umetničkog izražavanja.

Koncept “zida” je u širem smislu značenje: između pozorišne predstave i njene publike može postojati zid;zid može postojati  između različitih umetničkih jezika kao što su teatar, fotografija i video, između kultura različitog porekla koje žive u Evropi, između evropskih zemalja i drugih zemalja izvan evropske granice, između različitih društvenih grupa u zajednici.

Koristeći ulično pozorište želimo da promovišemo i praktikujemo, participirani pristup koji ima za cilj aktivno uključivanje publike (ili njenog dela) u ulične predstave kroz učešće u pozorišnim radionicama posebno usmerenim ka „ne- glumacima “.

Javni prostor, ulica, postaje mesto gde se pozorište ukršta i sa drugim umetničkim jezicima kao što su fotografija i video, koji će dijalog sa publikom i pozorišnim predstavama uspostavljati razbijanjem društvenih i kulturnih barijera.

Tri različita kreativna sektora pronaći će nove oblike stvaranja kako bi komunicirali i uključili novu publiku, uključili društvene grupe koje su marginalizirane.

Vodeći partner jeste teatar DUE MONDI  iz Italije koji će sarađivati sa partnerima:HORTZMUGA TEATROA (Španija), TEATERLABOR (Nemačka) KOMPANI DU  HASARD  Francuska), DAH TEATAR (Srbija), TEATRE DE L’UNITE (Francuska).

AKTIVNOSTI

 • Produkcija uličnih pozorišnih predstava (svaki partner će proizvesti jednu predstavu)
 • Kreiranje participatornih pozorišnih radionica
 • Razrada oblika aktivnog učešća ne- i migranata u predstavama i radionicama
 • Prezentacija uličnih predstava  u kontekstu mini festivala u različitim partnerskim zemljama
 • Gostovanje uličnih predstava u dve partnerske zemlje
 • Stvaranje internacionalne  radionice nomadske ulične fotografije
 • Realizacija video / fotografskog pripovedanja  usmerenog na priču učesnika i njihovih svedočenja na temu zida
 • Stvaranje digitalne zajednice koja je stimulisana da učestvuje u nastavku projekta
 • Produkcija evropskog festivala pozorišne i ulične umetnosti u Italiji i javno predstavljanje pozorišne, video i fotografske produkcije projekta
 • Međunarodna konferencija o društveno-političkoj temi “zida” i uličnom teatru i njegovoj ulozi u političkoj i društvenoj debati u Evropi.

CILjEVI

 • Promovisanje interkulturalnog dijaloga i uzajamnog razumevanja
 • Razviti nove forme uličnih predstava radi promovisanja promišljanja o podeli i fizičkim i kulturnim barijerama između pojedinaca, društvenih grupa i etničkih grupa
 • Predstaviti ulične predstave na temu “zid” u javnim prostorima i otvoriti  dijalog sa “nespecijalizovanom” i “ne-odabranom” publikom
 • Uključivanje učesnika iz različitih kultura u pozorišne radionice
 • Promovisanje tolerancije i poštovanja prema drugome, otvorenost i razumevanje za razliku.

Partneri
TEATRO DUE MONDI (TDM – Italy),
HORTZMUGA TEATROA (HOR – Spain),
THEATERLABOR BIELEFELD (TLAB – Germany),
THÉÂTRE DU HASARD (HAS – Francia),
THÉÂTRE DE L’UNITÉ (UNI – Francia)
i DAH TEATAR (DAH – Serbia),