ŽENE U RAVNOPRAVNOJ EVROPI

Koristeći kreativni process i feministički okvir za istraživanje i promišljanje iskustava žena koje žive u Evropskoj Uniji i moći EU polisa da promovišu rodnu ravnopravnost, ljudska prava i inkluziju.

Ovaj transnacionalni projekat uključuje četiri evropska partnera iz Irske, Španije, Hrvatske i Srbije i koristi kreativne pocese teatra i filma kao i online resurse u svrhu promovisanja većeg razumevanja ženskih prava i pozitivnih promena koje su se desile na polju rodne ravnopravnosti a kao rezultat pripadanja Evropskoj uniji.

Projekat je podržan od strane Evropske unije, program Europe for Citizens.

Partneri su:
– Smashing Times Theatre and Film Company, Dublin, Irska, (nosilac projekta), www.smashingtimes.ie 
– Instituto de Formacion Y Estudios Sociales (IFES), Valensija, Španija, www.ifes.es
– Mirovna grupa mladih Dunav, Vukovar, Hrvatska, www.ypgd.org
– DAH Teatar Centar za pozorišna istraživanja, Beograd, Srbija

Projekat identifikuje 20 priča pozitivne promene koje su iskusile žene – 5 iz svake zemlje partnera- a koje su proistekle kao rezultat pripadnosti Evropskoj uniji. 20 priča koriste se za sastavljanje Istraživačkog documenta koji može da služi kao izvor za dalja istraživanja; Teatarske radionice o jednakosti Evropske unije i ljudskim pravima kao i performansi/filmovi o ulozi žene u Evropi koje se potom nude javnom mnjenju da pozovu građane, umetnike i aktiviste da zajedno diskutuju, debatuju i povezuju se na temu rodne ravnopravnosti, ljudskih prava, ulozi EU i Evrope kakvu želimo u budućnosti na polju rodne ravnopravnosti, ljudskih prava i inkluzije. Koristeći umetnički i politički aktivizam, projekat promoviše spomen jednakosti žena i ženska iskustva zivota u Evropi ne bi li omogućio da se ženski glas i priče podjednako čuju i priznaju.

Ciljevi

Koristeći se feminističkim okvirom cilj projekta je upotreba kreativnog procesa u svrhu a) identifikacije i pamćenja iskustava žena koje žive u EU sa fokusom na pozitivnoj promeni na polju rodne ravnopravnosti koja se desila kao rezultat pripadnosti Evropskoj Uniji b) podizanja svesti o ulozi žene i moći EU da promoviše rodnu ravnopravnost, ljudska prava i inkluziju ukjljučujući toleranciju i interkulturalni dijalog c) pružanja informacije o ulozi građana kojom mogu da utiču na EU polise i da aktivno uzmu učešće u debatama na temu Evrope kakvu žele u budućnostiu u odnosu na rodnu ravnopravnost, ljudska prava i inkluziju.