DOKUMENTI VREMENA

Igraju: Aleksandra Jelić, Sanja Krsmanović-Tasić
Muzika (komponovao i izvodi): Nebojša Ignjatović
Režija i dramaturgija: Dijana Milošević
Scena: Neša Paripović
Kostim: DAH Teatar

Posvećeno Seji i Johi iz Mostarskog Teatra Mladih.

Predstava je nastala u Beogradu u periodu maj-jun 1999, za vreme stalnog bombardovanja NATO snaga na Jugoslaviju.

To je svedočenje o realnosti koja se rastapa pred nama.
Nemogućnost hvatanja jednog vremena, potreba za drugom vrstom zapisa i svedoka.

“Kada je Nato počeo da bombarduje moju zemlju proleća 1999. poslednje godine ovog veka, iznenada je sve što smo znali kao ljudska bića i umetnici bilo dovedeno u pitanje. Odjednom sam uvidela da više ništa ne shvatam u vezi ovog veka, politike, istorije. Moj um je bio prazan suočavajući se sa čudnom logikom savremenih političara-ubijati više da bi se sprečilo ubijanje. Moje kolege iz teatra su delile moje mišljenje. Shvatili smo da je potrebna mudrost nekog vremena, veoma starog, ko može sa visine da pogleda na mračna vremena u kojima živimo.
Tako smo izabrali da u našoj predstavi govorimo kroz dve veoma stare dame koje su izašle iz starih muzeja, arhiva punih prašine, koristeći kolektivnu memoriju čovečanstva koja je zabeležena u knjigama.”
– Dijana Milošević

“Ako nas je ovaj vek bilo čemu naučio, to je da kultura NIJE odbrana od varvarizma. Ne zbog toga što su kreativni ljudi potpuno bespomoćni naspram pušaka i koncentracionih logora ili zbog toga što je jedna kulturna osoba na nemilost nekog ubice. Dešava se nešto još gore, a to je da su kulturna osoba i neuki ubica veoma često bili jedno te isto.”
– Fintan O’Tool