OVA VAVILONSKA POMETNJA

 

Igraju: Maja Mitić, Mirela Pavlović, Slobodan Beštić, Varija Đukić, Petar Rajković
Režija: Jadranka Anđelić i Dijana Milošević
Kostim: Boris Čakširan
Scena: DAH Teatar

Moto ove predstave je:
“U mračnim vremenima, hoće li biti pevanja u mračnim vremenima?
Da, biće pevanja o mračnim vremenima.”
– B. Breht

Projekat OVA VAVILONSKA POMETNJA nastaje na osnovu montaže kreiranih glumačkih materijala i pesama B. Brehta. Ova predstava je nastala iz neophodnosti njenih stvaraoca da se odrede prema dužnosti umetnika u “mračnim vremenima”. Četvoro glumaca koristeći karaktere anđela progovaraju protiv rata, nacionalizma i destrukcija.

“U strogo kontrolisanoj, usmerenoj i energetski nabijenoj ritualnoj igri četvoro glumaca Breht je progovorio kao naš najživlji i najsavremeniji savremenik – protiv pokolja i protiv totalitarizma… Moguća hermetičnost znakova suspregnuta je nadasve snažnim, precizno kanalisanim, čistim i svima dostupnim emocijama.”
– Dubravka Knežević (PACIFIK, avgust 1992)

“…ova predstava je inicirala scensku igru koja nadilazi samu sebe i koja u poeziji – nimalo slucajno baš socijalno i politički angažovanog Bertolta Brehta, pronalazi pokriće za svoj žestok angažman u vremenu rasplamsavanja ratne histerije na tlu nekadašnje Jugoslavije.”
– Aleksandar Milosavljević (Ples na ostacima sveta, Vreme, 4.12.1995)

“Predstavom DAH TEATRA otkriva se istina naše loše svakodnevice, odnosno “kakvo je vreme u kome je razgovor o drveću gotovo zločin”.”
Borba (Otmenost uličnog vaspitanja, 23.7.1992)

“Posebno je bila zapažena predstava “Vavilonska pometnja” – drama bunta – protiv sveopšteg ćutanja, mržnje, ogoljenosti na nacion.”
– S. Dj. (Bunt protiv zla, Novosti, 07.08.1992)