TRAŽENJE GRADA

 

Igraju: Jugoslav Hadžić, Barbara Keller, Sanja Krsmanović Tasić, Ivana Milenović, Lidija Milić, Maja Mitić, Natalie Müller, Donka Torov, Kristin Vodusek, Mirjana Vuković
Muziku komponovali i izvode: Aleksandra Damnjanović, Nebojša Ignjatović, Jugoslav Hadžić,
Dragan Simeunović.
Režija i Dramaturgija: Dijana Milošević
Koreditelj i asistent: Olivier Bachmann
Dramaturg saradnik: Patrick Bachmann
Scena: Neša Paripović
Kostimi: Milena Ristić i DAH Teatar
Organizacija: Kristina Mlađenović i Suzana Tasić Anović

DAH Teatar se zahvaljuje: Narodnoj biblioteci Srbije, Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda,
JP Gradsko zelenilo, JP Elektrodistribucija Beograd, Nikoli Tasiću, porodici Torov i stanarima Kosančićevog venca.

U projektu “Traženje grada” glavna tema su “nevidljivi” zidovi u našem gradu, načinjeni od skrivenih istorija i tabua vezanih za naš grad. Skrivena istorija našeg grada manifestuje se i kroz nepostojanje jasnih informacija o tome šta se događalo u prošlosti i u koje svrhe su se koristila određena mesta u gradu. To se pre svega odnosi na zgrade koje još uvek postoje a koje su promenile svoju namenu, kao i na zgrade koje su nekad postojale a danas ih više nema, ali sećanje na njih još uvek traje.

Kreirajući pozorišnu predstavu upravo na ruševinama biblioteke na Kosančićevom vencu,  ideja nam je da bacimo svetlo na “skrivene zidove” tj. na skrivenu istoriju, da je načinimo transparentnom i na taj način transformišemo kako naš grad,tako i naše sugrađane. Priča o bombardovanoj biblioteci je priča i o brisanju pamćenja jednog naroda kao i kidanje veze sa  univerzalnim duhovnim vrednostima koje čine svaku biblioteku. Želja nam je da ovom predstavom uspostavimo prekinutu nit pamćenja kao i prekinute veze sa svetom .

Heroj svih ratova, Marko Polo, Hajdi i mnogi drugi likovi iz ove predstave  će dekonstruisati prošlost  na ruševinama biblioteke, na taj način evocirajući život i konstruisati moguću budućnost.

Ruševine takođe nose i drugi aspekt – osim onog destruktivnog ruševine takođe predstavljaju sećanje, srž određenje ideje, imaginarni prostor  za projektovanje vizija i želja.
“Ako postoji nešto lepše od lepe stvari, to je njezina ruševina” – rekao je francuski  slikar simbolista Pjer Pivi de Šavan (Peirre Puvis de Chavinne).

Projekat je izveden u saradnji sa pozorištem fragment iz Švajcarske, koje čine članovi iz Bazela, Berna i Ciriha. Ovo predstavlja nastavak saradnje između DAH Teatra i pozorišta fragment, koja je započela 2004.god., kada su članovi fragment teatra učestvovali na Internacionalnoj školi za glumce i reditelje DAH Teatra.
Kao i mnogi gradjani Švajcarske članovi pozorišta fragment žive i rade u najmanje dva različita grada. Nemački deo Švajcarske se može smatrati jednim urbanim regionom sa tri centra. Uprkos tome, Bazel, Bern i Cirih imaju sopstvenu kulturu i stil života. Privatni život žitelja se može opisati kao beskrajni broj malih celina koje se kriju iza zidova koji čine strukturu gradova. Predstave za ulicu u centru Beograda predstavljaju susret sa bogatim životom na javnim mestima što se retko može videti u švajcarskim gradovima. Glumački materijali koji su razvijani i iskustva koja su doživljena tokom predstava na ulicama Beograda biće deo novih predstava u Švajcarskoj.

fragment se zahvaljuje na finansijskoj pomoći:
Ernst Goehner Stiftung, Zug (CH)
Werkraum Warteck pp, Basel (CH)
kao i Murielle Bachmann, Philipp Berweger, Jonas Schudel, Patrick Zemp.

Realizaciju predstave omogućili:

Sekretarijat za kulturu grada Beograda
švajcarska fondacija Pro Helvetia