VODIČ KROZ ALTERNATIVNU ISTORIJU BEOGRADA

Antički izvori pominju najstarije ime grada- Singidunum. Kroz vekove , ime grada se menjalo – Singidon, Beli grad, Beograd. Zvali su ga i Kuća ratova, Breg borbe i slave, Kuća slobode , Alba Graeca, Alba Bulgarica, Bello grado, nandor Alba , Griechisch Weissenburg, Castelbianco……
“Vodič kroz Beograd”- Ljubica Ćorović

DAH TEATAR:
Jugoslav Hadžić – glumac i muzičar
Aleksandra Jelić – glumica
Sanja Krsmanović Tasić – glumica
Dijana Milošević – rediteljka
Maja Mitić – glumica

Učesnici pete internacionalne škole DAH Teatra za glumce i reditelje:
Olivier Bachmann, Linda Forsell, Ana Carina Garber, Barbara Keller, Dita Lang, Howard Scott Lotker, Ivana Milenović, Iva Musić, Hernan Petit, Beatriz Pizano, Macon Reed, Irene Rubio, Mei Ann Teo, Donka Torov, Mirjana Vuković,
Ostali učesnici: Lidija Milić, Nevena Petrović, Mina Timotijević, Kim Warsén,
Film: Neša Paripović
Produkcija filma i dizajn programa: Jovan Čekić
Prevod programa: Sanja Krsmanović Tasić
Organizacija: Elizabeta Kurela, Suzana Tasić Anović, Milena Ristić
Saradnici kostimografa: Kruna Domić, Smilja Ignjatović, Tijana Joksimović, Sanja Manakoski
Svetlo: Radomir Stamenković

U okviru svoje pete internacionalne glumačke i rediteljske škole DAH Teatar realizuje predstavu “Vodič kroz alternativnu istoriju Beograda”. Predstava se izvodi na odredjenim punktovima u užem centru grada – u Bezistanu, parku na Trgu Republike , ispred Centralnog doma Vojske, u Univerzitetskom parku pored Studentskog trga i na Velikim stepenicama na Kalemegdanu. Punktovi gde će se odigravati glavne scene predstave biće povezani procesijom koja će se odvijati u formi “turističkog” obilaska grada , gde “vodiči” – glumci pokazuju pojedine lokacije i interpretiraju njihovu istoriju.

Tema predstave jeste alternativna istorija Beograda, dakle ona koja se nužno ne uči u školama , već ona koju ispisuju burni i kompleksni dogadjaji koji su obeležili naš grad tokom proteklih vekova. Ta alternativna istorija Beograda se ogleda u promeni imena ulica u glavnom gradu, što je svaka generacija Beogradjana doživela bar jedanput tokom svog života.

Prvi nadjeni zvanični podatak naziva beogradskih ulica (sokaka) potiče iz 1848.god. Nastavlja se prekrštavanje ulica 1896, 1930, 1943, 1946, 1997, 2001…
Kao primer poslužiće glavna ulica našega grada. Naziv Kralja Milana dobija 1872. godine da bi joj se 1946. ime promenio u Maršala Tita, potom 1997. godine u Srpskih vladara , da bi joj se vratilo ime Kralja Milana posle pada Miloševićevog režima.
S obzirom da promena imena ulica reflektuje promenu politike, sistema, pa i načina života i vrednosti , ona nam puno govori o istoriji našeg grada tj. naše zemlje i društva. Ta istorija je skrivena i mnogi Beogradjani ne znaju zašto je do te promene došlo. Mnogi mladji Beogradjani nisu ni svesni tih promena a samim tim i istorije našeg društva koja utiče upravo na njihovu budućnost.
Od 2398 ulica u Beogradu samo 127 nazvano je po izuzetnim ženama.

Aktivnosti DAH teatra Centra za pozorišna istraživanja pomogao je: Rockefeller Brothers Fund

Realizaciju predstave omogućili: Gradski sekretarijat za kulturu Grada Beograda,
Ministarstvo Republike Srbije